Sách giáo khoa

Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo 4

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng - Nguyễn Thị Thu Trang (đồng Tổng Chủ biên) - Phạm Thị Bình (Chủ biên), Vũ Như Thư Hương, Nguyễn Thị Hằng Nga, Lê Hải Mỹ Ngân, Kiều Phương Thuỳ, Hà Thị Thanh Vân
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo

Lớp: 4

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề