Sách giáo khoa

Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo 2

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng (đồng Tổng Chủ biên) - Nguyễn Thị Thu Trang (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Lâm Hữu Phước (đồng Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Võ Lan Chi, Quản Minh Hoà, Vũ Như Thư Hương
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo

Lớp: 2

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề