Sách giáo khoa

Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo 2

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Trang - Nguyễn Lâm Hữu Phước (đồng Chủ biên), Võ Lan Chi, Quản Minh Hoà, Vũ Như Thư Hương
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo

Lớp: 2

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề