Sách giáo khoa

Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo 4

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng - Nguyễn Thị Thu Trang (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Bình (Chủ biên), Vũ Như Thư Hương, Nguyễn Thị Hằng Nga, Lê Hải Mỹ Ngân, Kiều Phương Thùy, Hà Thị Thanh Vân
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo

Lớp: 4

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề