Sách giáo khoa

Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Phạm Thế Long (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Đào Kiến Quốc, Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân, Đặng Bích Việt
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 11

Số trang: trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề