Sách giáo khoa

Tin học 3

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Quách Tất Kiên, Phạm Thị Quỳnh Anh, Đỗ Minh Hoàng Đức , Lê Tấn Hồng Hải , Trịnh Thanh Hải , Nguyễn Minh Thiên Hoàng , Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 3

Số trang: 85 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề